Naša metoda i Naši certifikatiNaša metoda

Način na koji radimo u Syllabus školi razlikuje se od tradicionalnih metoda učenja stranih jezika. Mi vjerujemo da je to efikasniji način, mada za polaznike često i teži. Ovdje vam želimo skrenuti pažnju na to šta možete očekivati na nastavi u našoj školi, što će za vas možda biti drugačije iskustvo od dosadašnjeg obrazovanja.

Pokušali smo odgovoriti na najčešća pitanja i nedoumice naših polaznika u vezi sa metodom u Syllabus školi. Ako imate problem sa bilo kojim aspektom našeg načina rada, molimo da nam se obratite za savjet.

Pitanja/odgovori


Kako možemo naučiti strani jezik ako na času ne govorimo bosanski?

Mi vjerujemo da je svrha jezika komunikacija. Učenje engleskog na engleskom vas izlaže jeziku svaki minut nastave. Ako slušate vašeg nastavnika dok vam zadaje zadatak na engleskom jeziku, pitate ga da vam nešto pojasni, iznosite vaše mišljenje ili podijelite šalu na engleskom, to je stvarna komunikacija iz koje ćete naučiti mnogo više nego iz čitavih strana gramatičkih vježbi.

Nastavnici pripremaju nastavu vrlo brižljivo kako bi vam objasnili stvari vizuelno, koristeći primjere, fotografije, crteže, mimiku i parafraziranje (koristeći riječi koje polaznici već znaju). Naš cilj je da vam pomognemo da koristite jezik, a ne samo da znate o jeziku. Zato ograničavamo objašnjenja na ono što je za vaš nivo korisno, što će vam pomoći da bolje komunicirate.

Zašto na času puno razgovaramo sa drugim polaznicima, a sasvim malo sa nastavnikom?

Tako se najveći dio vremena na času iskoristi za učenje. Da polaznik razgovara samo sa nastavnikom, imao bi svega nekoliko minuta vježbanja komunikacije u jednom satu nastave. Radeći u parovima i grupama možete postići i 20 do 30 minuta u jednom satu. U stvarnom svijetu moramo komunicirati sa ljudima iz različitih socio-kulturnih grupa i različitih maternjih jezika. Najbolji način da to simuliramo u učionici je da razgovaramo sa što više članova grupe, trudeći se da učimo jedni od drugih jednako kao i od nastavnika. A mi ćemo osigurati da su svi polaznici u grupi približno istog nivoa.

Kad bi nastavnici provodili sve vrijeme nastave razgovarajući sa polaznicima ponaosob, ne bi mogli slušati ostale polaznike u isto vrijeme. Za vrijeme rada u parovima, nastavnici uvijek slušaju šta govorite i kako govorite. Nakon što je određena aktivnost završena, nastavnici prave bilješke i komentare i o vašoj dobroj upotrebi jezika i o vašim greškama. Na ovaj način ćete dobiti samopouzdanje i tečnost govora, a komunikacija se ne prekida. Međutim, ako vam je potrebna pomoć za vrijeme aktivnosti, nastavnik je uvijek tu da vam pomogne.

Zašto nam nastavnici ne prevode riječi na naš jezik?

Engleski je potpuno drugačiji jezik i rijetko je moguće dati 100% tačan prevod. Neke riječi uopšte nemaju ekvivalentan prevod na drugim jezicima! Osim toga, slušanje objašnjenja na engleskom vam daje korisnu vježbu slušanja. Ako vidite riječ u kontekstu bolje ćete je zapamtiti, a ako je iskoristite u vlastitoj rečenici, ona postaje vaša.

Da biste mogli tečno komunicirati na engleskom morate početi razmišljati na engleskom, a to nećete moći ako stalno preskačete sa jednog jezika na drugi. Na početku će vaš engleski biti jednostavan, ali ako ste spremni komunicirati, i sa tako ograničenim jezičkim fondom možete puno postići.

Zašto moramo raditi domaću zadaću?

Nakon 24 sata ljudi se sjećaju oko 25% onoga što su radili na času. Osim ako... osim ako to ponove radeći zadaću.

Zadaća vam pomaže da vaše učenje bude efikasnije. U našoj sredini je nemoguće okružiti se engleskim danju i noću, a nemamo godine ispred nas da učimo na način na koji djeca uče njihov maternji jezik. Zato nam trebaju profesionalni nastavnici da nam pruže fokusiranu vježbu koja će nam pomoći da savladamo jezik. Nekad zadaća, a posebno pisanje, zahtijeva koncentraciju i pripremu što je teško postići na času. Nastavnici će pregledati vašu zadaću i u roku od jedne sedmice dati vam povratnu informaciju o onome što ste napisali.

Zašto nam nastavnici ne objašnjavaju gramatiku na našem jeziku?

Naš metod zahtijeva da objašnjenja iz gramatike dođu iz konteksta, tako da možete vidjeti kako se jezik koristi i šta to znači u stvarnom životu. Na ovaj način učenje je aktivno i lakše ćete zapamtiti naučeno. Nastavnici pažljivo planiraju na šta će se fokusirati, predviđaju vaša pitanja i kako na njih jasno odgovoriti koristeći fraze koje su vam već poznate.

Vježbe koje pripremaju vodiće vas prema korištenju gramatike, a ne samo njenom teoretskom poznavanju. Ako sve to radimo na engleskom, dobijate priliku da čitate, procesuirate značenje, pitate, odgovarate, govorite i slušate intenzivno engleski dok se fokusirate na gramatičke strukture. Na taj način ćete maksimalno iskoristiti vrijeme provedeno u učenju i komunikaciji.

Naši certifikati


Pitanja/odgovori


Da li su certifikati Syllabus škole međunarodno priznati?

Ne. Svi certifikati koje izdaje Syllabus škola nije verifikovala nijedna institucija ili organizacija. Certifikate koje možete dobiti u našoj školi izdaje Syllabus škola u skladu sa svojim sistemom kurseva i sistemom ocjenjivanja znanja.

Da li postoje međunarodno priznati certifikati za kurseve engleskog jezika?

Ne. Čak i u međunarodnim mrežama škola postoje razlike u pojedinim kursevima i nivoima. Ne postoji međunarodno tijelo koje bi vršilo ovakvu verifikaciju.

Kako onda mogu dokazati svoje znanje engleskog jezika van BiH?

Jedina međunarodno priznata potvrda o znanju jezika dobija se ako polažete međunarodno priznat ispit iz jezika. Postoje organizacije koje vrše isključivo testiranja iz engleskog jezika i na osnovu rezultata testa izdaju potvrde kandidatima. Postoje organizacije koje vrše isključivo testiranja iz engleskog jezika i na osnovu rezultata testa izdaju potvrde kandidatima.

Ovakvih testiranja ima više, i u zavisnosti od toga u koju svrhu Vam je potvrda o znanju potrebna možemo Vam preporučiti koji test Vam je potreban. Neki od ovih testova su:

  • Naziv testa: TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Organizacija: ETS (English Testing System).Više informacija potražite na: http://www.ets.org/toefl
  • Naziv testa: IELTS (International English Language Testing System). Organizacija: British Council, IDP: IELTS Australia and the University of Cambridge English. Language Assessment. Više informacija potražite na: http://www.ielts.org/default.aspx.
  • Naziv testa: Cambridge English Language Assessment. Organizacija: Cambridge English je dio Univerziteta Cambridge. Više informacija potražite na: http://www.cambridgeenglish.org/
Da li Syllabus škola organizuje ijedan od navedenih testova?

Ne. Ove testove organizuju isključivo centri ovlašteni od navedenih organizacija.

Da li se može polagati neki od ovih testova u Sarajevu?

Da. Sve navedene testove možete polagati u Sarajevu.

Kada?

Ovu informaciju možete dobiti u ovlaštenim centrima a mi Vam možemo pomoći kako da najbrže dođete do informacije. Za većinu testova datumi testiranja i rokovi za predaju prijava su poznati za cijelu godinu dana unaprijed.

Kako mi Syllabus škola može pomoći da položim međunarodno priznat test?

Možemo Vam pomoći savjetom o tome da li je Vaš nivo znanja dovoljan da biste uspješno položili određeni test. Syllabus škola Vam može pomoći i tako što će Vas uputiti kako se prijaviti za test i gdje možete dobiti informaciju o testiranju. Ukoliko Vam naši nastavnici preporuče da sa Vašim nivoom znanja možete pristupiti određenom testiranju, možemo Vam ponuditi pripremni kurs.

Šta je to pripremni kurs za testiranje?

Na pripremnom kursu ćete se upoznati samim načinom testiranja i formatom testa. Vrlo često se internacionalni testovi razikuju od načina testiranja na koje smo navikli tokom našeg školovanja. Naši nastavnici Vam mogu pomoći da se pripremite i znate tačno šta se od Vas na testu očekuje. Na taj način ćete bolje pokazati svoje stvarno znanje.

Može li Syllabus škola prijaviti kandidata za testiranje?

Ne. Za testiranje se morate prijaviti direktno centru koji je ovlašten.

Da li Syllabus škola ostvaruje ikakav prihod od samog testiranja?

Ne. Test plaćate direktno ovlaštenom centru. Syllabus škola nema nikakvog uticaja na cijene testiranja niti ostvaruje prihod od testiranja.

Šta je posao Syllabus škole u vezi sa međunarodnim testovima?

Naš posao je da Vam pomognemo da naučite engleski, da Vas pripremimo za testiranje i na taj način omogućimo da ostvarite svoj cilj na putu do međunarodnog certifikata.

Može li Syllabus škola prijaviti kandidata za testiranje?

Ne. Za testiranje se morate prijaviti direktno centru koji je ovlašten.

Da li su certifikati Syllabus škole usklađeni sa CEFR sistemom nivoa?

Da. Naši nivoi i certifikati su usklađeni sa CEFR sistemom nivoa. Trajanje kurseva usklađeno je sa ovim sistemom nivoa, a svaki certifikat sadrži i CEFR oznaku i opis Vašeg nivoa.

Da li je vrijednost certifikata o poznavanju jezika ograničena?

Da. Poznavanje jezika se sa vremenom mijenja. Ako jezik ne koristimo, zaboravljamo ga. Ako komuniciramo na određenom jeziku, sve bolje ga poznajemo. Iako na certifikatima ne piše „rok trajanja“, uobičajena je međunarodna praksa da institucije i organizacije prihvataju certifikate o poznavanju jezika samo do određenog roka. Rezultati TOEFL ili IELTS testa, naprimjer, vrijede dvije godine.

Da li mogu dobiti certifikat Syllabus škole o završenom kursu i ako nisam išao na kurs?

Ne. Certifikat o uspješno završenom kursu mogu dobiti samo kandidati koji su pohađali kurs i ispunili uslove za dobijanje certifikata. Ako ne želite ići na kurs, a potreban Vam je certifikat o poznavanju jezika, možete pristupiti testiranju na osnovu kojeg ćemo Vam izdati potvrdu o poznavanju jezika.

Da li mogu dobiti certifikat Syllabus škole ponovo, nekoliko godina nakon završenog kursa?

Da. Sve certifikate možemo ponovo izdati u roku od dvije godine od datuma završetka kursa ili polaganja testa za potvrdu. Međutim, nakon tog roka podatke o Vašem nivou ne zadržavamo i ne preuzimamo obavezu ponovnog izdavanja certifikata.